Paweł Żurek

Stanowisko Kierownik drużyny, Skarbnik
Miejsce urodzenia