Trochę historii...

Czyli jak powstał nasz klub Szreniawa Koszyce

Początki zorganizowanego sportu w Koszycach sięgają wczesnych lat międzywojennych, kiedy to ok. 1925 r. z inicjatywy członków Ochotniczej Straży Pożarnej utworzono w Koszycach piłkarski klub sportowy. Od tamtej pory niemal nieprzerwanie istniał w Koszycach klub sportowy z drużyną piłki nożnej, znaną ze swoich mniejszych lub większych sukcesów sportowych we wszystkich miasteczkach Ponidzia. Trzeba też pamiętać o przedwojennej inicjatywie koszyckiego Koła Podoficerów Wojska Polskiego, z którego funduszów pod koniec lat 30-tych urządzono na błoniach boisko do koszykówki.

Po zmiennych kolejach historii klubu sportowego, ponownie powołano go do życia na początku lat 50-tych. Od 1976 r. klub przyjął oficjalną nazwę Ludowego Klubu Sportowego “Szreniawa”.

Wówczas to wybudowano i ogrodzono boisko na błoniach nad rzeką Szreniawą. LKS “Szreniawa” brał udział w rozgrywkach piłkarskich w Okręgu Krakowskim, potem w Kieleckim. Okres świetności zespołu przypadł na lata 80-te; nawiązano wtedy kontakty sportowe z druzyną niemiecką w Erxleben, gdzie kilkakrotnie koczyczanie wyjeżdżali na rozgrywki i skąd goszczono w Koszycach sportowców niemieckich.

Od 1992 r. LKS “Szreniawa” brała udział w rozgrywkach o mistrzostwo klasy “A” w Kieleckim Okręgu Piłki Nożnej, osiągając dobre wyniki, uzyskując 3 lub 4 miejsca w lidze. Aktualnie drużyna piłkarska z Koszyc uczestniczy w rozgrywkach klasy “A” w Lidze Krakowskiej.

Dzięki wysiłkom władz gminnych i zaangażowaniu działaczy sportowych ciągle polepsza się baza sportowa w Koszycach, m.in. zmodernizowano boisko, zamontowano na stadionie trybuny, zakupiono autokar dla klubu. Od wiosny 1992 r. trwał remont budynku Domu Ludowego, gdzie obecnie urządzono salę gimnastyczną, z której korzysta młodziesz szkolna, zawodnicy i gdzie organizowane są kursy tańsa, akrobatyki i aerobiku dla dorosłych. Całością prac modernizacyjnych kierowali członkowie grupy “Sport i Kultura”, wspomagani finansowo przez Zarząd Gminy w Koszycach.